YABANCI DİL EĞİTİMİ

Yabancı Dil Eğitimi

6-11 Yaş Grubu ;

Yabancı dil eğitimi uzun vadeli süreklilik taşıyan ve her çocuğun beyin gelişiminde etkili olan bir olgudur. Bu nedenle dil bilimcilere göre 5 - 11 yaş grubu; fiziksel, ruhsal, psikolojik ve sosyal durumları göz önünde bulundurulduğunda algıda en açık ancak en fazla özen ve dikkat gerektiren bir gruptur. Ve biz bu hassasiyeti haftada 15 saat İngilizce eğitimi için ve 2 saat İspanyolca (2.yabancı dil) eğitimi için gösteriyoruz.

Bu dönemin amaçları (6-11):

a) “Yabancı dili yaşayarak ve eğlenerek öğreniyoruz ” fikrini benimsetmek ve böylece yabancı dil öğretimini ezber ve kurallara bağlı kalmadan doğal bir ortam yaratarak öğrenmelerini sağlamak.

b) İngilizceyi anlama, konuşma, okuma ve yazma boyutunda öğrencilerin cesaretini arttırmak.

c) Aktif dinleme ve konuşma becerilerini kazandırmak.

d) Kelime hazinesi, telaffuz, okuma - anlama vs. alt yapı oluşturmayı amaçlar.Bu amaçlarla birlikte ana sınıfından itibaren hedeflenen İngilizce öğrenme isteğini geliştirme ve İngilizce öğrenmekten zevk alma hedefleri uygun kaynak araç ve gereçlerle desteklenmeye çalışılır. Buna bağlı olarak öğrencilerimizin ileri düzeye gelmeleri amaçlanır.