Uygulamalı Dersler

OYUN VE FİZİKİ HAREKETLER EĞİTİMİ

Beden eğitimi derslerinde öğrencilerimizin yaşam boyu spor felsefesi ile yeteneklerini geliştirmek, eyleme ve başarıya dönüşmesini sağlamak ve var olan becerilerini daha üst düzeye taşımasını hedeflemekteyiz. Öğrencilerimizin zihinsel gelişimlerine ek olarak sağlıklı bir fiziksel duruş ve spor bilinci geliştirmesi; disiplinli, sağlıklı bir beden ve spor kültürünü, yaşam biçimi şeklinde hayatında var olması amaçlanır. Spor dalları ile ilgili temel bilgiler verilir. Öğrencilerimize periyodik olarak yapılan testler ile fiziksel gelişimleri takip edilir.

MÜZİK EĞİTİMİ

Kolej İstanbul Montessori Okulu Müzik bölümü olarak amacımız, öğrencilerimizin duygu, düşünce ve deneyimlerini müzik dans ve hareket yoluyla ifade edebilen, yaratıcı ve estetik duyarlılığı olan, mutlu, kişilikli ve özgüveni yüksek bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır. Bu hedef doğrultusunda öğrencilerimizin devinimsel, duygusal, zihinsel ve sosyal gelişimini bir bütün olarak destekleyen çalışmalar yaparken Montessori Eğitimindeki Müzik anlayışınıda disiplinler arası bir bağlantı olarak kullanmaktayız. Bu doğrultuda;

  • Öncelikle müzik dinlemeyi öğretmek

  • Şarkı söyletmeyi sağlamak

  • Ritmik ve mimik çalışmaları yapmak

  • Duyu çalışmalarına ağırlık vermek

  • Müzik bilgisini gerçek yaşam hikayeleri ve örnekleri ile sunmak

  • Müziğin tarihini dünya ve ülkemiz örnekleri ile somutlaştırarak vermek ve müzik tarihi bilinci kazandırmak

  • Ezgisel ve dans doğaçlamaları ,müzikli dramatizasyon ile çocuğun yetenek ve yaratıcı duygusunu keşfetmesini sağlamak

  • Müzik aletlerinin kullanımını ve düzenini sağlatmak bu yolla müzik eğitiminin sorumluluğunu kazandırmak

GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ

Sanat eğitimi, ana sınıfından başlayarak hayatın her döneminde sürdürülecek çok boyutlu bir süreçtir.

Kolej İstanbul Montessorı Okulunda yapılan resim derslerinin amacı, güzel sanatların yaşamdaki yerini ve önemini yaşatarak kavratmak, onların düşünmelerini, soru sormalarını sağlayarak, doğa ve insan değerlerinin farkında olabilen çalışmalarla sanatsal yaratma olgusunu gerçekleştirmektir.

Görsel sanatlar derslerimiz, öğrencilerimizin fikir ve duygularını dışa aktarabildiği bir araç olmuştur. Öğrencileri coşturucu konularla ve çok çeşitli tekniklerle, motive ederek duygularını ifade etme olanağı sağlanır.

Öğrencilerimizle yaptığımız çalışmalar, okul içinde panolarımız sayesinde sürekli olarak sergilenmektedir.

SATRANÇ

Satranç Öğretmenimiz eşliğinde öğrencilerimiz satranç çalışmalarını yapıyorlar.Satrancın bir strateji oyunu olması dolayısıyla öğrencileimize çok büyük katkıları olduğu inancındayız.Önümüzdeki yıl yetişen öğrencilerimiz ile çeşitli müsabakalara katılmak amacıyla okulumuzda 2. yarıyıl satran takımı oluşturulması planlandı.Kulüp derslerinde satranç takımı öğrencileri daha profesyonel olarak çalışmalarını yapacaklar.