İlkokul Montessori (6-9Yaş)

İlkokul Montessori (6-9Yaş)

İlköğretim programı 6 ile 12 yaş arası öğrenciler içindir ve iki, üç yıllık dönemler halinde düzenlenmiştir: 9 ila 12 yaşındakiler için Yukarı İlköğretim 6 ila 9 yaşındakiler için Alt İlköğretim. İlköğretim sınıflarında olduğu gibi, öğrencilerin birbirleriyle topluluk oluşturmaları ve öğretmenlerle ilişkilerini derinleştirebilmeleri için, aynı sınıfta üç yıl geçirirler.

İlköğretim çağındaki çocuklar giderek soyut düşünmeye doğru yavaş yavaş ilerlerken beton malzemelerin kullanımı yoluyla öğrenmeye devam ederler. İlköğretim dersleri ve materyalleri öğrencilerin hayal güçlerini ve meraklarını tutuşturmaya hizmet eden, çoklu-duyumsal, dramatik ve izlenimcidir.