Eğitimde Montessori Farkındalığı

lköğretim Programı

İlköğretim programı 6 ile 12 yaş arası öğrenciler içindir ve iki, üç yıllık dönemler halinde düzenlenmiştir: 9 ila 12 yaşındakiler için Yukarı İlköğretim 6 ila 9 yaşındakiler için Alt İlköğretim. İlköğretim sınıflarında olduğu gibi, öğrencilerin birbirleriyle topluluk oluşturmaları ve öğretmenlerle ilişkilerini derinleştirebilmeleri için, aynı sınıfta üç yıl geçirirler.

İlköğretim çağındaki çocuklar giderek soyut düşünmeye doğru yavaş yavaş ilerlerken beton malzemelerin kullanımı yoluyla öğrenmeye devam ederler. İlköğretim dersleri ve materyalleri öğrencilerin hayal güçlerini ve meraklarını tutuşturmaya hizmet eden, çoklu-duyumsal, dramatik ve izlenimcidir.

Barış, Nezaket, Hizmet Öğrenme

Çatışmaların barışçıl çözümü İlköğretim sınıfta bir hedef olmaya devam ediyor. Öğrenciler büyüdükçe anlaşmazlıklarını kendi kendilerine çözebiliyorlar. Öğretmenler öğrenciler arasındaki tartışmaları kolaylaştırabilirler fakat soğuk kanlı davranları öğrencilerin anlaşmazlıklarını bağımsızca çözmelerini sağlar. Nezaket kuralları içerisinde hareket etmek yetişkinlerden model alınır ve ilköğretim öğrencilerinden nezaket kurallarına uymaları beklenir. Çocuklar çevreye rahatsızlık veren diğer arkadaşlarına saygılı bir dil konuşmaları gerektiğini hatırlatırlar. İlköğretim öğrencileri ders yılı boyunca birçok toplumsal servis görevlerine katılırlar. Bütün öğrenciler kendilerine, arkadaşlarına ve içinde oldukları topluma saygılı ve sorumluluklarının bilincinde olarak eğitilirler.

Pratik Hayat

İlköğretim öğrencileri, pişirme, yapı malzemeleri ve zaman yönetimi gibi pratik beceri faaliyetlerini organize ederler. Her öğrenci kendisine ayrılan zaman içinde sınıf sorumlulukalrını tamamlaması için sorumludur ve haftalık grafik çizelge öğretmenlerle görüşülür . Çocuklar ileriye doğru gittikçe, kendilerine görevleri ve haftalık planlamaları ile ilgili artan sorumluluklar verilir. Yukarı İlköğretimde öğrencilerin pratik hayat dersleri teknoloji de içerir ve on-line araştırmayı, klavyeyi, e-postayı ve internet güvenliğini öğrenirler ve pratik ederler.

Matematik

Matematik müfredatında ezberleme sürecini anlamak önde gelir. Kavramlar ilk önce malzemeler ile mümkün olan en somut şekilde sunulmaktadır. Bu da öğrenciler büyürken gerçekleri ve kavramları ve en sonunda soyutlamaya geçişi anlamalarını destekler. Konular arasında bilinmeyen sayılar, kesirler, kelime problemleri, temel işlemler, üçgen ve daire alan hesaplamaları, karışık sayılar, prizma hacmi hesaplama, Pisagor teoremi vardır.

Coğrafya, Tarih ve Sosyal Bilgiler

Öğrenciler coğrafyayı daha detaylı çalışmaya devam ederler. İlköğretim müfredatında dünyanın yapısı, fiziki coğrafya, siyasi coğrafya ve haritalama konuları vardır. Tarih ve sosyal bilgiler müfredatı öğrencilerin gerçektende çok düşündükleri fikirlerini sunmak için mücadele eder. Evrenin kökeni, Dünya'nın oluşumu, insanların temel ihtiyaçları, yazı tarihi, zaman ölçümü, erken ve modern insan, eski uygarlıklar ve Amerikan tarihi tanıtılır ve incelenir.

Fen

Öğrencilere İlköğretim yılları boyunca birçok fikir ve bilim konuları tanıtılmaktadır. Bazı giriş konuları kimya, fizik, astronomi, jeoloji ve meteoroloji konularıdır. Bazı daha ileri seviyeli çalışmalar bilimsel methotlar, elementlerin periyodik cetveli , atomun yapısı, biokimya, fotosentez, mekanik bilimi, elektrik, insan biofiziği konularını içerir. Bazı tanıtım konuları kimya, fizik, astronomi, jeoloji ve meteoroloji içerir.

Kütüphane

Kütüphane İlköğretim öğrencilerinin müfredat ve eğitim programlarını destekler ve bilgi altyapılarını genişletmelerine ve kütüphane kullanımı ve uygulamalarına dair anlamlı dersler sağlamaya yardımcı olur. Öğrenciler kaynakları bulmak ve belirli konularda anlayışlarını derinleştirmek için araştırma yapmayı öğrenirler.