EĞİTİM VE DANIŞMA KURULU

Volkan Ersoy BAYBOĞAN EĞİTİM VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKAN VEKİLİ

Adana Çağ Üniversitesi (MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKAN VEKİLİ)

Adana Çağ Eğitim Kurumları (YÖNETİM KURULU BAŞKANI)

Volkan Ersoy BAYBOĞAN EĞİTİM VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKAN VEKİLİ

Adana Çağ Üniversitesi (MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKAN VEKİLİ)

Adana Çağ Eğitim Kurumları (YÖNETİM KURULU BAŞKANI)